Merkpositionering Fryslân

Over het programma

Ondernemers, onderwijs en overheden hebben in 2020 besloten om de merkpositionering van Fryslan te versterken. De afgelopen jaren heeft Fryslan zich geëtaleerd vanuit toerisme en recreatie, wat een eenzijdige benadering is. Mede daarom heeft IPF samen met de provincie een traject opgezet om tot een integrale merkpositionering te komen van Fryslan.

2022

In 2022 is de merkpositionering van Fryslân opgeleverd. Het strategisch platform heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de merkessentie en de adviezen. Het wil gezamenlijk eigenaarschap tonen in de implementatie hiervan. Dit betekent dat alle ondernemers, het onderwijs en overheden zelf actief aan de slag gaan met het vertalen van de merkpositionering naar zijn of haar eigen organisatie. IPF biedt daarvoor hulp en ondersteuning middels twee merkregisseurs. Begin 2023 zal de merkessentie extern worden gevalideerd en vastgesteld. Daarna volgt er een implementatietraject en zal worden bepaald hoe het merkmanagement duurzaam zal worden geborgd.