Friese Kansen

Over het programma

Friese Kansen heeft als doel ideeën voor cultuur, onderwijs, toerisme en zorg in Fryslân te stimuleren. Fryslân bruist van de ideeën! Die borrelen voortdurend op bij burgers, ondernemers en organisaties. Friese Kansen wil voorkomen dat goede ideeën niet worden doorgezet door regels, formaliteiten of te weinig daadkracht en samenwerking. Het wil kansen omzetten in actie en resultaat.

2022

IPF is samen met FB Oranjewoud en PlusNauta onderdeel van de Stichting Friesche Compagnie. In 2022 is er een Friese Kansen evenement georganiseerd op 6 en 7 oktober, waarbij drie thema’s zijn opgepakt: Talent voor Morgen (Wurk), Kansarm naar Kansrijk, en Digitaal geletterd vanuit cliënt/patiënt perspectief. Hieruit zijn drie actieplannen ontwikkeld die in 2023 worden uitgevoerd.