Innovatiepact Fryslân bestaat uit een strategisch platform en een organisatie. Het is een pact waar ondernemers, onderwijs en overheden samenwerken aan een vitale regio met een veerkrachtige economie. Gericht op onze ambitie: een gezond, schoon en gelukkig Fryslân. Met iedereen die hiervoor openstaat willen we de toekomst vormgeven. In dienst van komende generaties.

Het Pact

Strategisch platform

In het strategisch platform bespreken bestuurders van ondernemingen, onderwijs en overheden de strategische koers. Hier worden kansen voor innovatie besproken, afspraken gemaakt en acties op touw gezet.

Highlights