Organisatie

Bestuur

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door leden van het strategisch platform. Het bestuur is leidend en kan gelegitimeerd besluiten nemen. Elk lid vertegenwoordigt ten minste één partij binnen de triple helix van Fryslân. Zo hebben ondernemers, onderwijs en overheden een gelijkwaardige stem in het bestuur.

Het strategisch platform bestaat uit 40 bestuurders en is in 2022 viermaal bijeengekomen. Elk kwartaal stond in het teken van ontmoeten en inspireren. Tijdens deze bijeenkomsten werden de actualiteiten, de strategische koers en kansen van de economische samenwerkingsagenda besproken. In 2022 stonden de volgende onderwerpen op de agenda: publiek-private samenwerkingen, arbeidsmarkt, leven lang ontwikkelen, Innovatiecluster Drachten, digitalisering, speerpunt AgroFood, nieuwe governance IPF en de integrale merkpositionering van Fryslân. 

Directie & team

De directie is opdrachtnemer van het bestuur en verzorgt de voorbereiding en executie van besluiten. IPF heeft een wendbaar team dat ten dienste staat van de verbonden partijen, strategieën en coalities ontwikkeld en uitvoering geeft aan diverse aanjaag- en uitvoeringsprogramma’s. In 2022 zijn onderstaande programma’s onderdeel van de organisatie.

Aanjaagprogramma’s

Uitvoeringsprogramma’s

Onze organisatie in 2022

Bij IPF werken intrinsiek gedreven en enthousiaste professionals. Werkplezier, vertrouwen en een echte bijdrage leveren aan een mooiere wereld staan hoog in het vaandel.

Financieel