Ambitie Missie Speerpunten Vitale regio
2023

Vooruitblik

In het jaarplan 2023 hebben we onze gezamenlijke ambitie van een schoon, gezond en gelukkig Fryslân vertaald naar strategische samenwerkings-programma’s en gerichte acties die passen bij de snelheid die de omgeving van ons vraagt.

2023

Missies

Ook in 2023 richten we ons op onze drie missies die nauw verbonden zijn met de kenmerken van de regio en het Friese karakter. Ze bieden een horizon waar ondernemers, onderwijs en overheden in Fryslân de economische samenwerking op richten.

1 Geïnspireerd door water
2 Circulaire samenleving
3 Verbonden platteland

Speerpunten

De vijf economische speerpunten blijven de komende jaren onze focus. Vanuit hier werken we aan missiegedreven (cross-sectorale) innovatie. Daarmee versterken we de brede welvaart, het verdienvermogen en de (inter)nationale positie van Fryslân.

AgroFood

In 2023 wordt er een meerjarige ontwikkelings- en investeringsagenda voor AgroFood opgesteld vanuit onze onderscheidende focuspunten: gezonde bodem & duurzame technologieën, waarbinnen het onderscheidend verdienvermogen van de Friese AgroFood-sector ligt. Vanuit dit perspectief zal er toegewerkt worden naar een Noordelijke propositie met een sterke verbinding naar landelijke en Europese agenda’s.

Meer weten

Water Technology

In 2023 wordt er ingezet op het stimuleren en verbinden van verschillende aspecten binnen de watertechnologie, namelijk: een gedragen samenwerking tussen kennispartners in de koppeling tussen bodem en water, een structurele aansluiting tussen watertechnologie en de waterstofagenda, een structurele aansluiting met de eiwittransitie-agenda en een versterkte agenda voor ondernemerschap in samenwerking tussen WaterAlliance en Founded in Friesland.

Meer weten

High Tech Systems & Materials

In 2023 wordt een meerjarige ontwikkelings- en investeringsagenda voor de versterking van het speerpunt HighTech Systems & Materials opgesteld. Deze agenda is gericht op een sterke positionering van Noord-Nederland als vierde Techregio: Smart Circular Connected. Daarnaast zal er toegewerkt worden naar een internationaal netwerk en Europese samenwerking door het benutten van het netwerk van de European Digital Innovation Hub en het vormen van een coalitie op Autonomous Systems.

Meer weten

Circular Materials

In 2023 wordt er een meerjarige ontwikkelings- en investeringsagenda voor biobased en circulaire plastics opgesteld. Hierin wordt de Friese doorontwikkeling bepaald in het programma Het Schone Noorden en Chemport Europe. Voor biobased bouwen wordt er ingezet op het stimuleren van verdere opschaling van circulaire bouw en nieuwe verdienmodellen voor bouwers en boeren.

Meer weten

Maritime Technology

In 2023 wordt er een meerjarige ontwikkelings- en investeringsagenda voor het speerpunt Maritime Technology opgesteld die aansluit bij de Maritime Board North Netherlands. Daarnaast heeft Fryslân de ambitie om te werken aan een Europees programma Fryske Marren 3.0 gericht op de elektrificatie van het Friese merengebied.

Meer weten

Vitale regio

In het jaarplan 2023 hebben we onze economische samenwerkingsagenda vertaald naar gerichte doelen en acties voor 2023. In Fryslân wachten we niet af, maar gaan we zélf en samen aan de slag om het juiste te doen. Gericht op een Fryslân als vitale regio met een veerkrachtige economie waar het goed leven, ondernemen en leren is.

Organisatie