High Tech Systems & Materials

In 2030 is Noord-Nederland een van de vier spelers in de ruit van de Nederlandse techregio’s en draagt de regio volop bij aan de internationale concurrentiepositie van Nederland als belangrijke Europese speler in de Smart Industry. Op basis van de ontwikkelde strategische roadmap ontwikkelt het Innovatiecluster Drachten door naar een bredere Industrie 5.0 agenda. Zo creëren we een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers en talenten, met Drachten als belangrijk kristallisatiepunt van innovatie, research & development en hoogwaardig vakmanschap.

Missie

Er is gekozen voor Autonomous Systems als onderscheidende specialisatie. In de landelijke positionering van de noordelijke Smart Industry koppelen we onderzoek en onderwijs (van vakmanschap/middelbaar beroepsonderwijs, tot wetenschappelijk onderzoek) sterk aan het Innovatiecluster Drachten.

Propositie

Er is een meerjarige (triple helix) routekaart opgesteld waarin diverse acties zijn uitgewerkt op het gebied van: netwerken, leiderschap, intermediaire dienstverlening, talent, kennis, financiering, hardware, (inter)nationaal en randvoorwaarden. Op het gebied van onderwijs en onderzoek is de ambitie om een bedrijfsschool, de instrumentenopleidingen en het Institute for Autonomous Systems te vestigen in Drachten. Daarnaast wordt er gewerkt aan Europese samenwerking door het benutten van het netwerk van de European Digital Innovation Hub, Artificiële Intelligentie Coalitie Noord-Nederland en het vormen van een coalitie voor Autonomous Systems.

Resultaten 2023

  • IPF heeft samen met Innovatiecluster Drachten (ICD), de provinsje Fryslân, gemeente Smallingerland en de onderwijsinstellingen een meerjarig routekaart opgesteld samen met als doel om het Innovatiecluster Drachten strategisch door te ontwikkelen als vierde techregio van Nederland;
  • IPF heeft met onder andere met de gemeente Smallingerland een plan ontwikkeld en bijgedragen aan de realisatie om de bedrijfsschool, de instrumentenopleidingen en het Institute for Autonomous Systems te verbinden aan het ICD;
  • Samen met het Innovatiecluster Drachten en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is er gewerkt aan Europese samenwerking door het benutten van het netwerk van de European Digital Innovation Hub, Artificiële Intelligentie Coalitie Noord-Nederland en het vormen van een coalitie voor Autonomous Systems. Daarbij is fors ingezet om Noord Nederland de komende jaren steviger in de landelijke agenda van de smart industry te borgen.

Jaarplan ’24/25

In het jaarplan 2024/2025 is meer te lezen over de plannen en actiepunten rondom High Tech Systems & Materials en de andere economische speerpunten in het aankomende jaar.

Circular Materials