Economische samenwerkingsagenda Blue Delta

Organisatie

Bestuur

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door leden van het strategisch platform. Het bestuur is leidend en kan gelegitimeerd besluiten nemen. Elk lid vertegenwoordigt ten minste één partij binnen de triple helix van Fryslân. Zo hebben onderwijs, ondernemers en overheid een gelijkwaardige stem in het bestuur.

Directie & team

De directie is opdrachtnemer van het bestuur en verzorgt de voorbereiding en executie van besluiten. Het heeft een wendbaar team dat ten dienste staat van de verbonden partijen, strategieën en coalities ontwikkelt en uitvoering geeft aan diverse aanjaag- en uitvoeringsprogramma’s.

Aanjaagprogramma’s

Uitvoeringsprogramma’s

Onze organisatie in 2023

Het strategisch platform is in 2023 viermaal bijeengekomen. Elk kwartaal stond in het teken van ontmoeten en inspireren. Tijdens deze triple helix-bijeenkomsten werden de actualiteiten, de strategische koers en kansen van de economische samenwerkingsagenda besproken. In 2023 hebben we onder andere gesproken over: de integrale Merkpositionering van Fryslân, Fries Onderwijsakkoord, Sterk Techniek Onderwijs, Leven Lang Ontwikkelen, aansluiting mkb en Onderwijs, samenwerking met de Noord-Nederlandse Ontwikkelingsmaatschappij, Economische Monitor Blue Delta, Gezonde Bodem en Gezonde Voeding en Werkgeverschap van de Toekomst.

Financieel