Economische samenwerkingsagenda Blue Delta

Stichting Innovatiepact Fryslân (IPF) is de Economic Board van Fryslân en bestaat uit een strategisch platform en een organisatie met executiekracht. Het is een pact waar ondernemers, onderwijs en overheden strategisch samenwerken en programma’s uitvoeren vanuit de Economische Samenwerkingsagenda Blue Delta. Hierin weten we elkaar te vinden en te inspireren. In Fryslân wachten we niet af, maar gaan we zélf en samen aan de slag om het juiste te doen. ’Zelf, samen, doen’ is het motto.

Wie we zijn

Strategisch platform

Hier bespreken bestuurders de strategische koers richting een schoon, gezond en gelukkig Fryslân. Brede Welvaart ontstaat alleen als partijen weten én voelen waar ze elkaar kunnen versterken. Het platform is het zenuwstelsel dat die uitwisseling versnelt en continu prikkelt. Hier worden kansen besproken, afspraken gemaakt en acties op touw gezet.

Organisatie

De organisatie bestaat uit een bestuur en een directie met een wendbaar team. Het bestuur is besluitvormend en heeft een toezichthoudende rol. Het team bestaat uit een directie met professionals die kansen aanjagen, strategieën en coalities ontwikkelen en uitvoering geven aan diverse programma’s. De organisatie is daarmee dienend aan de ondernemers, onderwijs en overheden verbonden in het pact.

Highlights