Circular Materials

In 2030 is Fryslân de meest circulaire regio van Noordwest-Europa. Er vindt een transformatie plaats op het gebied van energie, landbouw, water en grond: schone technologie voor een schoon milieu.

Missie

Afval en verspilling zijn taboe binnen de vele initiatieven rondom het thema circular materials in Fryslân. We zetten in op circular plastics. In Chemport Europe en de Greenwise Campus werken we aan het circulair maken van plastics: van materiaal, naar toepassingen, collectie, sortering, recycling en hergebruik. In Noordelijk verband werken we samen aan een sterk cluster rondom groene chemie.

De toekomst van de bouw is remontabel, duurzaam, gezond en grotendeels biobased. Dat vraagt om ketensamenwerkingen van boeren, bouwers en overheden. We zetten in op teelt, verwerking in het design en toepassing van isolatiemaatregelen. Zo zorgen we voor verduurzaming van de woningbouw, meer CO2-opslag en nieuwe werkgelegenheid.

Propositie

Fryslân sluit zich aan bij de noordelijke agenda’s om zoveel mogelijk bedrijven te verbinden aan de ambitie om Europese topregio te worden voor groene chemie en circulaire plastics. We zetten als provincie in op hoogwaardige scheiding/sortering (rendement en kwaliteit) en design/constructie. Daarnaast richten we ons op biobased bouwen met sterke ketensamenwerkingen en nieuwe verdienmodellen.

Signaleren, stimuleren & verbinden

  • IPF heeft actief meegeholpen bij de totstandkoming van de Greenwise Campus en samen met Chemport Europe werken we programmatisch aan het sluiten van diverse kringlopen rondom plastics en chemie.
  • IPF heeft gestimuleerd dat de Provincie Fryslân en gemeente Heerenveen in 2022 bestuurlijk zijn aangehaakt bij Chemport Europe.
  • Voor de biobased materialen is met hulp van IPF een consortium onder leiding van Vereniging Circulair Friesland samengesteld. Dit project stimuleert zo de teelt, verwerking en toepassing van deze natuurlijke bouwmaterialen in Fryslân. IPF heeft geholpen bij de opzet van het project, zodat het in lijn ligt met de economische samenwerkingsagenda. 
  • IPF heeft meerdere toekomstdialogen gefaciliteerd en boeren, bouwers en overheden samengebracht en laten samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. 

Jaarplan 2023

In het jaarplan 2023 is meer te lezen over de plannen en actiepunten rondom Circular Materials en de andere economische speerpunten in het aankomende jaar.

Maritime Technology