De Uitkijkers

Over het programma

De Uitkijkers is een platform voor toekomstperspectieven waar we de dialoog aangaan op complexe vraagstukken. Dat doen we in een neutrale plek buiten de politieke arena, de soft-space. Hier praten partijen vanuit de inhoud, zonder functie of eigenbelang, over deze vraagstukken. Het platform richt zich op lange termijn perspectieven en werkt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het programma sluit aan op de drie missies van geïnspireerd door water, circulaire samenleving en verbonden platteland.

De Uitkijkers wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en IPF. IPF levert het team met onder andere de programmamanager, de programmamakers en ondersteuning zoals communicatie.

2022

Het afgelopen jaar heeft De Uitkijkers een aantal succesvolle bijeenkomsten georganiseerd over het thema circulair bouwen, onder andere in samenwerking met Vereniging Circulair Friesland. Tijdens een van deze bijeenkomsten waren boeren aanwezig en werden perspectieven geboden voor dit thema. Daarnaast heeft De Uitkijkers samengewerkt met VPRO Tegenlicht om meet-ups te organiseren in Fryslân, wat een nieuw publiek aan ons bindt.

Hieronder een overzicht van de dialogen die in 2022 zijn georganiseerd:

  • Afval is een ontwerpfout
  • Als er geen zorg voorhanden is. 
  • Biobased: intentie wordt werkelijkheid 
  • Tentoonstelling afvalarchitecten van de toekomst
  • Tijd voor schoenenschaamte en garderobe-gêne 
  • Tegenlicht meetup als er geen zorg voorhanden is, dan doen we het toch zelf? 
  • Challenge circulair bouwen 
  • Boeren voor de bouw 
  • Fair Fashion Show

In 2022 is er ook gewerkt aan een meerjarige programmering. Zo zijn er verkennende gesprekken gevoerd met Arcadia, Ministerie van de Toekomst, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeente Leeuwarden om alle dialooggesprekken in de toekomst te bundelen in één overkoepelende programmering en platform.