EuropaPact Fryslân

Over het programma

EuropaPact Fryslân gaat voor meer Europa in Fryslân en meer Fryslân in Europa. Als ondernemers, onderwijs en overheden de weg naar Europa beter weten te vinden, kunnen projecten vaker en op hoger niveau worden uitgevoerd.

Waar we op inzetten

EuropaPact Fryslân maakt het mogelijk voor initiatiefnemers in de provincie om hun projecten uit te voeren met steun vanuit Europa. Zo worden maatschappelijke uitdagingen vaker opgelost. Het programma heeft de ambitie om als katalysator €130 miljoen aan Europese gelden (2021-2027) naar de regio te trekken. 

1 Meer Fryslân in Europa, meer Europa in Fryslân
2 Creëren van mogelijkheden die Fyslân verder helpen
3 Projecten van deelnemers EU-ready maken
4 Partijen stimuleren om Europese projecten te starten

Resultaten 2022

In 2022 heeft EuropaPact Fryslân zich ingezet om projecten in Fryslân verder te brengen en kennis vanuit de Europese Unie dichterbij te brengen. Organisaties werden (en worden) bewust gemaakt van de mogelijkheden, initiatiefnemers gestimuleerd en begeleid in het maken van een projectplan. Daarnaast werden er trainingen en bijeenkomsten georganiseerd om de doelgroep vaardiger te maken, projecten verder te brengen en samenwerkingen te stimuleren. 

  • In maart 2022 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen gesloten.
  • In 2022 is de organisatie van start gegaan met de werving en aanstelling van een programmamanager en secretaris. 
  • In 2022 zijn de eerste subsidieregelingen geopend.