High Tech Systems & Materials

In 2030 is Noord-Nederland met het Innovatiecluster Drachten de vierde techregio van Nederland. Daarvoor ontwikkelen we het Innovatiecluster Drachten door naar een Industrie 5.0 agenda en versterken we tegelijkertijd de landelijke positionering van de Noordelijke Smart Industry. Zo creëren we in Drachten een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en talenten.

Missie

Er is gekozen voor Autonomous Systems als onderscheidende specialisatie. In de landelijke positionering van de noordelijke Smart Industry koppelen we onderzoek en onderwijs (van vakmanschap/middelbaar beroepsonderwijs, tot wetenschappelijk onderzoek) sterk aan het Innovatiecluster Drachten.  

Propositie

Er is een meerjarige (triple helix) routekaart opgesteld waarin diverse acties zijn uitgewerkt op het gebied van: netwerken, leiderschap, intermediaire dienstverlening, talent, kennis, financiering, hardware, (inter)nationaal en randvoorwaarden. 

Signaleren, stimuleren & verbinden

  • IPF heeft samen met Innovatiecluster Drachten, de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland en de onderwijsinstellingen een meerjarig routekaart opgesteld samen met als doel om het Innovatiecluster Drachten strategisch door te ontwikkelen als vierde techregio van Nederland.
  • IPF heeft met onder andere met de gemeente Smallingerland een plan ontwikkeld om de bedrijfsschool, de instrumentenopleidingen en het Institute for Autonomous Systems te vestigen in Drachten.
  • Samen met het Innovatiecluster Drachten is er gewerkt aan Europese samenwerking door het benutten van het netwerk van de European Digital Innovation Hub, Artificiële Intelligentie Coalitie Noord-Nederland en het vormen van een coalitie voor Autonomous Systems.

Jaarplan 2023

In het jaarplan 2023 is meer te lezen over de plannen en actiepunten rondom High Tech Systems & Materials en de andere economische speerpunten in het aankomende jaar.

Circular Materials