Onderwijsakkoord

Over het programma

In 2022 is er gewerkt aan een Fries onderwijsakkoord. Het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs positioneren zich daarmee als belangrijke partners bij de ontwikkeling van de provincie tot een innovatieve en krachtige plek om te leren, werken en wonen. Het onderwijsakkoord is gekoppeld aan de economische samenwerkingsagenda. Het bestaat uit:

  • Doorlopende leerlijnen op basis van de vijf speerpunten (AgroFood, Water Technology, High Tech Systems & Materials, Circular Materials en Maritime Technology) van Fryslân. 
  • Het creëren van passend aanbod voor leven lang ontwikkelen, zodat ook volwassenen bij- en omgeschoold kunnen worden. 
  • Bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt door voldoende instroom in de grootste sectoren in de regio in samenwerking met het midden- en kleinbedrijf. 
  • Werken aan een Fryslân waarin brede welvaart centraal staat vanuit het kader van circulariteit en inclusiviteit.

2022

IPF heeft een projectmanager aangesteld die samen met de onderwijsinstellingen in Fryslân het akkoord heeft helpen ontwikkelen. Dit heeft begin 2023 geresulteerd in de oplevering van het onderwijsakkoord. Het onderwijsakkoord zal in 2023 en verder worden uitgerold. Elke onderwijsinstelling heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.